Tsereteli, E. D. ., Bolashvili, N. R. ., Gaprindashvili, G. M. . ., Gaprindashvili, M. V. ., & Machavariani, . N. G. . . (2021). Risk of Natural Hazards in Georgia. JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 24(2). https://doi.org/10.48614/ggs2420213316