Tsereteli, E. D. ., Bolashvili, N. R. ., Gaprindashvili, G. M. . ., Gaprindashvili, M. V. . and Machavariani, . N. G. . . (2021) “Risk of Natural Hazards in Georgia”, JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, 24(2). doi: 10.48614/ggs2420213316.