Tsereteli, E. D. ., N. R. . Bolashvili, G. M. . . Gaprindashvili, M. V. . Gaprindashvili, and . N. G. . . Machavariani. “Risk of Natural Hazards in Georgia”. JOURNAL OF THE GEORGIAN GEOPHYSICAL SOCIETY, vol. 24, no. 2, Dec. 2021, doi:10.48614/ggs2420213316.