ტურისტული პროდუქტის თავისებურებანი

Authors

  • მაია მელაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ასათიანი რ. 2003. ეკონომიკსი, განმარტებითი ლექსიკონი. თბილისი, „სიახლე“.

ბოლოკაძე ე. 1995. მარკეტინგი (სახელმძღვანელო). თბილისი, „სიახლე“

ეკონომიკური ლექსიკონი. 2001. პროფ. ა. სილაგაძის ხელმძღვანელობით, თბილისი, თსუ გამომცემლობა.

სავაჭრო საწარმოს ეკონომიკა. 1995. პროფ. ე ბოლოკაძის რედაქტორობით, თბილისი, თსუ, შპს ქართული ფილმი.

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. 1986. ერთტომეული, არნ. ჩიქობავას რედაქტორობით, თბილისი.

Bearden W., Ingram Th., Laforge R. 1995. Marketing: Principles and Perspectives. USA, p.210.

Peter D. Bennett, ed. 1988. Dictionary of Marketing Terms. Chicago: American Marketing Association.

http://www.wto.org

Medlik S. 2003. Dictionary of Travel, Tourism & Hospitality. Third ed.

Kotler Ph., Bowen J., Makens J. 1998. Marketing for Hospitality & Tourism. Prentice Hall International, Inc.

Sport & Tourism. 2001. WTO, Madrid.

Aleksandrova A. 2001. International Tourism, Aspect Press. M.

Netessine S., R. Shumsky. 2002. Introduction to the Theory and Practice of Yield Management.INFORMS Transactions on Education, Vol. 3, No. 1.

Published

2013-07-12

Issue

Section

მარკეტინგი