ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესები კონკურენციის სფეროში

Authors

  • სლავა ფეტელავა

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბარნევიცი ა. 1999. ადგილობრივი მრეწველობის დაცვა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის უსაფრთხოების ზომების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე. ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი. ქართული სამართლის მიმოხილვა. მესამე კვარტალი. 3, 36-39.

ბერუჩაშვილი თ. 2000. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში საქართველოს გაწევრიანების შემდგომი პერიოდი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი. საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებები. კვარტალური მიმოხილვა. 2, 50-52.

ლიონტი დ. 2000. მსო-ში გაწევრიანება. საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებები. 1, 3-4.

რეიხი ნ. 1998. 1998 წლის კომენტარები საქართველოს კანონზე ,,რეკლამის შესახებ”. წინასწარი დაკვირვება /ევროგაერთიანების ექსპერტთა რჩევები საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურისათვის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საკითხებზე/. თბილისი: საქართველოს სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის საარქივო მასალა, ჭანტურიას 12, მე-6 სართული.

ფეტელავა ს. 2007. კონკურენციის თეორია და ანტიმონოპოლიური რეგულირება საქართველოში. თბილისი: ლოი.

ფეტელავა ს. 2007. მსჯელობა საქართველოს საკონკურენციო (ანტიმონოპოლიური) სამართლის სრულყოფის საკითხებზე. თბილისი: ლოი.

ქემოკლიძე დ. 2000. ვაჭრობა და კონკურენცია - მრავალმხრივი დისკუსიები ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი. საქართველოს ეკონომიკის მიმართულებები. კვარტალური მიმოხილვა. 2, 53-54.

Bearing point. 2004. სავაჭრო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და საქართველოს მიერ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნების დაცვა. თბილისი, 5 ივლისი.

Ячейстова Н. И. 2001. Международная конкуренция: законодателъство, регулирование и сотрудничество. Нъю-Йорк и Женева: ООН.

საქართველოს კანონი ,,მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ”. 25 ივნისი. 1996. 286-IIს.

საქართველოს კანონი ,,თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ”. 3 ივნისი. 2005. 1550-Iს.

Published

2013-07-16