ლოჯისტიკური კონსალტინგი

Authors

  • ლიანა ყანჩაველი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბოცვაძე ლ., ერაძე კ., ბოცვაძე ვ. 2010. ლოჯისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება. თბილისი, დიზაინპრინტექსპრესი.

Бауэрсокс Д. , Клосс Д. 2006. Логистика. Интегрированная цепь поставок. Москва, Олимп-Бизнес.

Сергеев В. И. 2006. Логистика в бизнесе. Москва, ИНФРА.

Published

2013-07-16