შეუძლია თუ არა სუფთა განვითარების მექანიზს ხელი შეუწყოს საქართველოში ახალი ჰესების მშენებლობის მიზნით ინვესტიციების მოზიდვას

Authors

  • ივანე პირველი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Boardman A., Greenberg D., Vining A., Weimer D. 2006. Cost-benefit analyses. Third edition.

Bushnell J., Ishii J. 2007. An Equilibrium Model of Investment in Restructured Electricity Markets. Berkely, California. CSEM WP 164.

Jung M. 2005. Host Country Attractiveness for CDM Non-Sink Projects. Hamburg University of International Economics, 312.

Limbu T., Saha T., McDonald J. 2010. Generation Investment and Risks Modeling in a deregulated Electricity Market. International Journal of Emerging Electric Power Systems, Vol.11: Iss. 3, Article 5.

Schlissel D., Johnston L., Biewald B., White D., Hausman E., James C., and Fisher J. 2008. CO2 Price Forecasts. Synapse Energy Economics.

The research of Econ Poyry. 2007. The Electricity System in Georgia – A Risk Assessment.

Official web-site of the Ministry of Energy and Natural Resources of Georgia, www.minenergy.gov.ge

Official web-site of the National Bank of Georgia, www.nbg.gov.ge

Euromoney web-magazine, www.euromany.com

კომპანია Econ Poyry-ის კვლევა. 2007. „საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა- რისკის შეფასება“.

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურესების სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდი, www.minenergy.gov.ge

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური ვებ-გვერდი, www.nbg.gov.ge

ინტერნეტ-ჟურნალი Euromoney, http://www.euromoneycountryrisk.com

Published

2013-07-16