კულტურული მემკვიდრეობის როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო ტურიზმის განვითარებაში

Authors

  • მაკა ფირანაშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

კვარაცხელია ნ. 2009. კულტურული ტურიზმი. თბილისი.

Ineson Elizabeth M. 2005. Current Issues in International Tourism Development. Oxford.

Кудрявцев А. П., Мазуров Ю. Л. 2005. Доверительное управление культурным и природным наследием в россии. Москва.

Максаковский В.П. 2004. Всемирное культурное наследие как объект географического изучения. Москва.

Goeldner Charles R., Ritchie J.R. Brent, McIntosh Robert W. 2000. Tourism: Principles, Practices, Philosophies.

www.unwto.org

www.museum.de

Published

2013-07-16

Issue

Section

მენეჯმენტი