თანამედროვე დეპოზიტარული მომსახურების მიმოხილვა

Authors

  • გაიოზ სანაძე, მარიამ ყურაშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

http://www.dtcc.com/about/history/index.php

http://www.nyse.com/about/history/timeline_technology.html

Haack R. W. 1972. New York Stock Exchange lists 1971 progress in efficiency and ability to serve shareowners, and previews important changes for the new year. Schenectady Gazette. January 5.

Remarks of Richard B. Smith, commissioner United States Securities and Exchange Comission, before the American Bankers Association, National Bank Division, Honolulu, Hawaii. September 29, 1969.

http://finance.mapsofworld.com/finance-theory/financial-services-company/custodian-bank.html

Eakins S. G., Mishkin F. S. 2006. Financial Markets and Institutions. 5th edition.

www.dtcc.com/about/business/

http://www.dtcc.com/products/cs/equities_clearance/ps_index.php

http://www.dtcc.com/products/cs/equities_settlement/ps_index.php

http://www.dtcc.com/news/press/releases/2012/insurance_dec_data.php

http://www.dtcc.com/products/cs/equities_settlement/ims.php

http://www.dtcc.com/products/fi/fixed_income_mbsd/ps_index.php

http://www.dtcc.com/products/insurance

The General Meeting of Partners of the Limited Liability Company Georgian Securities Central Depository Minutes #1, Tbilisi, Georgia. October 18, 1999.

ცენტრალური დეპოზიტარის ლიცენზირების, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ მომსახურების გაწევის წესის დამტკიცების თაობაზე.

Rules, Operations and Procedures of the GSCD.

http://www.investopedia.com/derms/d/dematerialization.asp#axzz1v1s4GGQl

ს.ს. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი, ფინანსური ანგარიში, 2011 წელი; ს.ს. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის საქმიანობის ანგარიში, 2011 წელი.

საქართველოს კანონი არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ.

Published

2013-07-16

Issue

Section

ფინანსები