ტურისტული მომსახურება და მისი რეგულირების სამართლებრივი საფუძვლები

Authors

  • ჯემალ ბელქანია

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

მეტრეველ.ი. მ. M 2008წ. ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები. თბილისი. შ.პ.ს. “ფორმა”.

მეტრეველი. მM 2011წ. ტურიზმის ეკოომიკა და პოლიტიკა თბილისი. შ.პ.ს “ფავორიტი პრინტი”.

ქარუმიძე. ვ 2001წ. საქართველოს ტურიზმისა და სპორტის სამართალი. თბილისი, “ცოდნა”.

ჭანტურია. ლL 2001 . სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები წიგნი მეოთხე. თბილისი, “სამართალი”.

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია. http://unwto.org/

საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. http://www.economy.ge/

Downloads

Published

2013-07-08