კიბერდანაშაულის პრობლემა საქართველოსა და უცხოეთის ქვეყნებში

Authors

  • ალექსანდრე ღლონტი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Adler F., Mueller G, Laufer W. 2008. Criminology and Criminal Justice System. Edition 5th.

Alasania G. International Cooperation as a Strategy of Prevention and Fighting with terrorism in Georgia. http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/

Gordon S., Ford R. Cyberterrorism? Symantec Security Response. http://www.symantec.com/avcenter/reference/cyberterrorism.pdf

Harley B. A Global Convention on Cybercrime? on March 23rd, 2010. http://www.stlr.org/2010/03/a-global-convention-on-cybercrime/

Tsatsanashvili M., Sikharulidze T. 2007. Law Problems of Cyber terrorism in Georgia. Cybersecurity. Tbilisi.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2010.

Cyber Terrorism - The Dark Side of the Web World. http://www.legalserviceindia.com/article/l169-Cyber-Terrorism.html

FBI 2005 Internet crime survey. http://www.digitalriver.com/v2.0-img/operations/naievigi/site/media/pdf/FBIccs2005.pdf

Internet and Electronic Crimes. 11/05/2011 National Institute of Justice USA. http://nij.gov/topics/crime/internet-electronic/welcome.htm

United States Department of Justice – Computer Crime and Intellectual Property Section

Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick

Understanding and Responding to Terrorism. 2007. NATO – Security through Science, Vol.

http://www.computerweekly.com/news/1280092617/UN-rejects-international-cybercrime-treaty

Downloads

Published

2013-07-08