საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის მართვის თავისებურებები

Authors

  • ნატა ადეიშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საქართველო. საქართველოს პარლამენტი, 2004 წლის 21 დეკემბერი, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი”- საკანონმდებლო მაცნე.

თბილისი, საქართველო, ,,უმაღლესი განათლების რეფორმის შედეგები- აღწერითი ანგარიში ბოლონიის პროცესის ინდიკატორების მიხედვით”, 2008 წელი. განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM).

ბერინგის სამიტი, ბოლონიის პროცესი 2005 წ. ბოლონიის ხელშეკრულება.

Downloads

Published

2013-07-08