საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების როლი ეკონომიკის E ეფექტიანობის ამაღლებაში

Authors

  • შორენა ქურდაძე

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბარათაშვილი ე. ზარანდია ჯ. 2007. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. თბილისი.

ხადური ნ. 2009. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი.

საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. www.geostat.ge (23.02.2012).

Downloads

Published

2013-07-08