კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და მისი დადებითი შედეგები

Authors

  • თინათინ თინიკაშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ხოფერია ლ. 2011. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ბიულეტენი N¹ 120.

თბილისის მსხვილი ბიზნესი და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (დამოკიდებულება და არსებული გამოცდილება). 2007. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

საქართველოში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებისა და მოლოდინის კვლევა. 2007. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

New Policy on Corporate Social Responsibility. 2011. European Commission,

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf

Downloads

Published

2013-07-08