ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი თავისებურება Common Criminal Offence and Some Peculiarities of Qualification

Authors

  • პეტრე დაუთაშვილი

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. უახლესი რედაქციით, 2010. თბილისი.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law