თანამედროვე ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის კვლევის საკითხები Contemporary Transnational Organized Crime Research Issues

Authors

  • ირაკლი ლაგვილავა

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.114

Abstract

  1. გაეროს გენერალური მდივნის ჩანაწერი, 2 დეკემბერი, 2004A/59/56.
  2. პრობლემები და საშიშროება, რომელთაც ქმნის ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაული მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში. მინისტრების დონეზე ჩატარებული ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობისადმი მიძღვნილი მსოფლიო კონფერენციის ცნობარი. ნეაპოლი, 21-23 ნოემბერი. 1994. E/CONF. 88/2. 1994. 18 Aug.
  3. Billy's Money Laundering Home Pageby Billy Steel. 2004.
  4. Brock Mark, Miguel De Anda, Rummel Joseph and Calderon Michelle. March 29, 2010; December 2004.  The Impact of Transnational Organized Crime A/59/565.
  5. Calvani Sandro - Transnational Organized Crime: a global concern NATO DEFENSE COLLEGE- http://www.unicri.it/wwa/staff/speeches/080519b-dir.pdf/ Rome, 16 May 2008.
  6. Edwards A. and Gill P. 2003. Transnational Organized Crime; Perspectives on Global Security. London: Routledge.
  7. Global Mafia Special Report. Newsweek. Washington, 1995.
  8. Global Organized crime and International Security / Ed. by E.Viano. Ashgate. Pub. Ltd. 1999.
  9. Godson R., Olson W. International Criminal Organization. Organized Crime: Contemporary Issues.

10.  Kenney D.J. Finckenauer J.O. 1995. Organized Crime in America. Wadsworth Pub. Com.

11.  Lyman M. D., Potter G.W. 1999. Organized Crime. 2nd ed. Prentice-Hall Inc.

12.  OECD, The economic impact of counterfeiting and piracy, 2007.

13.  Organisierte Kriminalitat in Europa / M. Edelbacher. Wien: Linde. 1998.

14.  Richards J. R.  1999. Transnational Criminal organization, Cybercrime, and Money Laundering. CRC Press LLC.

15.  The United Nations and Transnational Organized Crime / Ed. by P.Williams and E. Savona. Portland. Oregon. 1996.

16.  UN Convection against Transnational Organized Crime/ www.unodc.org/unodc/en/.../index.html

17.  Воронин Ю.А. 1997.  Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург.

18.  Зорин Г. А., Танкевич О. В. 1997. Понятие транснациональной преступности. Гродно.

19.  Основы борьбы с организованной преступностью.

20.  Уголовная юстиция: Проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М., 1994. С. 233.

21.  http://rus.ruvr.ru/2010/03/15/5295734.html;  http://news.rambler.ru/Russia/world/5674764/?page=2

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law