საპროცესო შეთანხმება საქართველოში Plea Bargaining in Georgia

Authors

  • ალექსანდრე ჯავახიშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.115

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბესელია ე. 2005. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუტი. სტატიათა კრებული. თბილისი.

განმარტებითი ბარათი ,,ანტიკორუფციული ღინისძიებების განხორციელების შესახებ’’ საკანონმდებლო პაკეტი.

ვერკაიკი რ. 2000. მოსამართლეებს საპროცესო შეთანხმების გამოყენება ეკრძალებათ. ინდეფენდით.

კაციტაძე ნ. 2008. საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკა საქართველოში. თბილისი.

კორკელია კ. 2004. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში. თბილისი.

ონიანი დ. 2002. საპროცესო გარიგება. New York Times.

რატიანი ც. 2006. საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის პროცესში, მითი და რეალობა. მართლმსაჯულება და კანონი, № 3.

სიმსი ს. 2008. საპროცესო შეთანხმების ისტორიული და რასობრივი რეალობები. თბილისი.

ხაჩიძე დ. 2004. საპროცესო შეთანხმება. თბილისი.

ჭანტურიძე გ. 2007. საპროცესო შეთანხმების მიმართება სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპებთან. თბილისი.

ჭანტურიძე გ. 2006. საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის პროცესში. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2010. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 2010. თბილისი.

საქ. უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკური მონაცემები.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law