ნარკომანიის პრობლემა თაობათა ურთიერთობის ჭრილში Problem of Drug Addiction in Generations’ Interrelation

Authors

  • ამირან მოსულიშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.117

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბარამიძე ა. 2010. ნარკომანია როგორც ოჯახური პრობლემა. ფსიქოლოგია.

კრებული. ტ. XXII. თბილისი: დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.

მოსულიშვილი ა. 2010. Drug addiction in young generation - social research. European Scientific Institute & University “Grigol Robakidze”. Tbilisi. Georgia.

მოსულიშვილი ა. 2008. მსუბუქ ნარკოტიკულ საშუალებათა ლეგალიზაციის შესაძლო თანხვედრი შედეგები საქართველოში. კრიმინოლოგია. ¹2 (3) თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მოსულიშვილი ა. 2009. ნარკომანიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law