დანაშაულობის პრევენციის ცნება და მისი, როგორც გლობალური პრობლემის განხილვა საერთაშორისო აქტებში The Concept of Crime Prevention and Its Discussion as the Global Problem in International Acts

Authors

  • ირაკლი ცქვიტაია

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.120

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

გამყრელიძე ო., ღლონტი გ. და ავტორთა კოლექტივი. 2011. კორუფცია საქართველოში, კრიმინოლოგიური ანალიზი და სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი. თბილისი: პოლიგრაფი.

Бжезинский З. 2000. Шахматная доска. Перевод с английского М.

Лунеев В. 2007. Эпоха глобализации и преступность. М.: Нория стр.110

Лунеев В. Глобализация и преступность. Доклад на Московском форуме, 22-24 января 2003 г. Государство и Право М. 2003 №6 стр.

Кайзер Т. 1979. Криминология. Введение в основы М.

Михайлевский Р. 2009. Преступление, Закон и социальные изменения.

Fifth UN Congress on the prevention of crime And treatment of offenders– Geneva 12 September 1975 . http://www.asc41.com/UN-Congress/5th

Sixth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders Caracas, Venezuela 25 August - 5 September 1980

Seventh UN congress on the Prevention of citme and Trantment og osendess – Milan. Italy 1985 26.08. Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders" Cairo, Egypt 28 April - 5 May 1995

Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century Declaration-18-25 April 2005 Al. Cong 203118

The Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice "Comprehensive strategies for global challenges: crime prevention and criminal justice systems and their development in a changing world" Hosted by the Government of Brazil Salvador, 12-19 April 2010.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law