სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფულის “გათეთრებისთვის” ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში Criminal Responsibility for “Money Laundering” in some European Countries

Authors

  • გიორგი შაშიაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.122

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Blank T. Strafrecht. 2001. Sonstige Vermogensdelikte. Besonderer Teil, 1/3. Koln

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime. 8.XI.1990. Strasbourg.

Criminal Code of The French Republic. 2010.

Delmas-Marty M. 1992. Les grands systems de politique criminelle. Paris.

German Criminal Code. 2010. juris GmbH. Saarbrücken.

Pradel J., Danti-Juan M. 2001. Manuel de droit penal special. Paris.

Schonke/Schroder Strafgesetzbuch Kommentar. 2001. Munchen.

Swiss Criminal Code of 21 December 1937 (Status as of 1 October 2011)

Teandidier W. 2000. Droit penal des affaires. Paris.

The General Civil Penal Code. 2006. Norwegian Ministry of Justice Legislation Department.

Уголовный кодекс Испании. 1998 М.: Зерцало.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law