მკვლელობა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით Homicide According to the Ancient Georgian Law

Authors

  • იოსებ მამესწარაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.126

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ვაჩეიშვილი ალ. 1946. ნარკვევები ქართული სამართლის ისტორიიდან. ტომი I.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მეტრეველი ვ. 2002. საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია. თბილისი: მერიდიანი.

სურგულაძე ივ. 1984. ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები. თბილისი: საბჭოთა საქართველო.

უგრეხელიძე მ. 1997. აშშ კონსტიტუცია, კომპრომისის ხელოვნება. თბილისი: ჯისიაი.

ჯავახიშვილი ივ. 1984. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი VII. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law