ნარკომანია – სამედიცინო და სამართლებრივი ასპექტები Drug Abuse – Medical and Legal Aspects

Authors

  • თამარ ღლონტი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.130

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

სამსონიძე ც. და ავტორთა ჯგუფი. 2006.სასამართლო ფსიქიატრია. თბილისი.

Морозов Г. В. и др. 2003.Судебная психиатрия. М.

Щадрин С. Ф. и др. 2006.Судебная медицина. М. стр. 11; 29; 63.

Downloads

Published

2013-07-03

Issue

Section

სისხლის სამართალი - Criminal Law