ადამიანის უფლებათა ისტორიული ასპექტები Historical Aspects of Human Rights

Authors

  • თეონა გიორგაძე

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.133

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

საყვარელიძე ფ. 1999. ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი. თბილისი.

ჩერქეზიშვილი ნ., კვაჭაძე მ. 2005. ადამინის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი. თბილისი.

რონა კ.მ. სმიტი 2005. ადამიანის საერთაშორისო უფლებები, მეორე გამოცემა. ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საკანონმდებლო აქტების კრებული. 2005. თბილისი: ბონა კაუზა.

ადამინის უფლებათა საერთაშორისო დოკუმენტები. 2003. თბილისი.

საქართველოს კონსტიტუცია. 2007. თბილისი: რაიზი.

Downloads

Published

2013-07-04

Issue

Section

საჯარო სამართალი - Public Law