კრიმინალიზაციის და ვიქტიმიზაციის სოციოლოგიური კვლევის შედეგების მიმოხილვა - საქართველო 2009-2011 Review of the Results of the Criminalization and Victimization Sociological Research. Georgia. 2009-2011

Authors

  • გიორგი ღლონტი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.135

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Crime in the United States - http://www2.fbi.gov/ucr/cius2009/index.html

Johnson, H. (2005) Crime Victimisation in Australia: key results of the 2004 International Crime Victimisation Survey. Research and public policy series, no. 64: Canberra, Australian Institute of Criminology

Team consult (2006). Crime victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing. Based on a nation-wide public survey, with a focus on four districts of the Samegrelo Region. Tbilisi - Geneva

Van Dijk, J.J.M., Manchin, R., van Kesteren, J.N. & Hideg, G. (2007). The Burden of Crime in the EU, A Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety (EU ICS) 2005. Brussels, Gallup Europe.

Van Dijk, J.J.M., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal Victimisation in International Perspective, Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal Publishers

Repeat Victimization in the ICVS and the NCVS - https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/780/1/05-rv-ICVS-NCVS.pdf

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

სოციოლოგიური(კრიმინოლოგიური)კვლევები – Sociological(Criminological)Surveys