Limited Liability Company (Legal Norms that Obstruct the Entrepreneurship) შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია (სამართლებრივი ნორმები, რომელიც აბრკოლებს მეწარმეობას)

Authors

  • ჯოვან შოპოვსკი Jovan Shopovski

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.137

Abstract

შეზრუდული პასუხისმგებლობის კომპანია, გარდა იმისა რომ არის მსოფლიოში საყოველთაოდ აღიარებული, წარმოადგენს აგრეთვე ისეთი ტიპის კომპანიას, რომელიც ხშირად აერტიანებს მცირე და საშუალო კომპანიებს. იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო კომპანიები ერთი ქვეყნის მეწარმეობისა და ეკონომიკის განვითარებისათვის, ამ სამართლებრივი ტიპის კომპანიის სრულყოფილი რეგულირების აუცილებლობა უდავოა. მათი უპირველესი მიზანია უარი სთქვან შემცირებებზე და სიჭარბეზე რათა არ შეფერხდეს თავისუფალი მეწარმეობის განვითარება.

References

Barbic dr. Jaksha. 1995. Zakon o trgivachkim drushtvima, I dio,drugo izmenjeno I dopunjeno izdanie. “Organizator”, Zagreb.

Barbic dr. Jaksha. 1999. Pravo drushtva. Knjiga prva: Opchi dio.”Organizator”, Zagreb.

Barbic dr. Jaksha. 2000. Pravo drushtava. Knjiga druga: drushtva kapitala. “Organizator”, Zagreb.

Barbic dr. Jaksha. 2002. Pravo drushtava. Knjiga trecha: drushtva osoba, “Organizator”, Zagreb.

Edwards Vanessa. 2003. EC Company Law Oxford University Press, Reprinted ed.

Bohinc dr. Rado (et al.) 1993. Zakon o gospodarskih druzbah s komentarjem.”Gospodarski vestnik”, Ljubljana.

Barnard Catherine. 2004. The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms Oxford University Press, USA.

Filipovic mr. Vladimir, Gorenc Dr. Vilim, Slakoper mr. Zvonimir. 1995. Zakon o trgovackim drustvima sa komentatorom. “RR I F-plus-Poduzeche sa poslovne usluge”, Zagreb.

Milan d-r Nedkov, Tito d-r Belicanec i Elena d-r Gradiski-Lazrevska. 2003. Pravo na drustvata. SIGMA PRES, Skopje

Milan d-r Nedkov, Trgovskoto. 1997. drutvo I pravnata situacija na sodruznikot. Poslediplomski studii po <> na Pravniot fakultet vo Skopje, (apilografirani predavawa), Skopje.

Milan d-r Nedkov, Tito d-r Belicanec. 2008. Pravo na drutvata. Kniga 2, Proekt na delovnoto opkru`uvawe na USAID, Skopje.

Merle Philippe. 1994. Droit commercial, societe commercial. Memento pratique, Francis Lefebvre.

Barbic dr. Jaksha. 2007. Pravo drustava, trece izmjenjeno izdanje: drustva kapitala. ”Organizator”, Zagreb.

Heuck G.- Windbichler C., o.c u bilj. br. 102, str. 262.

Kerchmar Sebastjan. 2006. Prakticni komentar novega zakona o gospodarskih druzbah (ZGD-1/ Sebastjan Kerchmar, Bostjan Tratar, Tomaz Boltin.- Lesce: Legat).

Barbic dr. Jaksh. 2008. Pravo drushtva. Knjiga prva: Opchi dio. Trece izmijenjeno izdanje. ”Organizator”, Zagreb. “

Grundmann Stefan. 2007. European Company Law – Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia.

Ferrarini Guido, Klaus J. Hopt, Jaap Winter & Eddy Wymeersch. 2004. Reforming Company Law and Takeover Law in Europe, Oxford University Press.

Hopt Klaus J. & Eddy Wymeersch. 2003.Capital Markets and Company Law, Oxford University Press.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

შედარებითი კვლევები – Comparative Researches