შვილად აყვანის ინსტიტუტის ისტორიული მიმოხილვა ძველ რომში და მისი სამართლებრივი რეგულირება ძველ ქართულ სამართალში Historian Review of Adoption Institute in Ancient Rome and Its Legal Regulation in Georgian Law

Authors

  • Ketevan Kukhianidze ქეთევან კუხიანიძე

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.143

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ბექაია მ. 1980. ოჯახის განვითარების სოციალური პრობლემები. თბილისი: ”მეცნიერება”.

მელიქიშვილი დ. 1983. შვილად აყვანის ზოგიერთი სამართლებრივი პრობლემა. საბჭოთა სამართალი (3)

სურგულაძე ნ. 2000. რომის სამართლის ძეგლები იუსტინიანეს დიგესტები, თბილისი: მერიდიანი.

მეტრეველი ვ. 2009. რომის სამართალი (საფუძვლები), თბილისი: მერიდიანი.

ნადარეიშვილი გ. 1996. ძველი ქართული საოჯახო სამართალი. თბილისი: სამთავისი.

ნადიბაიძე ლ. 1998. შვილად აყვანის სამართლებრივი პრობლემები, საკანდიდატო დისერტაცია. თბილისი: თსუ.

საქართველოს სსრ საქორწინო, საოჯახო და სამეურვეო კანონთა კოდექსი -1955წ. 1აპრილის მდგომარეობით, თბილისი: სახელგამი.

შენგელია რ., შენგელია ე. 2009. საოჯახო სამართალი (თეორია და პრაქტიკა) თბილისი: მერიდიანი.

ჩიკვაშვილი შ. 2004. საოჯახო სამართალი, თბილისი: მერიდიანი.

ჯავახიშვილი ივ. 1984. თორმეტ ტომად, ტომი VII, ქართული სამართლის ჰისტორია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი ივ. 1926. ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ჯორბენაძე ს. 1957. საბჭოთა საოჯახო სამართალი, თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law