მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიხედვით Securing of Evidences According to Civil Procedure Law

Authors

  • Leila Arkhoshashvili ლეილა არხოშაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.48614/grunis.vi1.147

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

ლილუაშვილი თ., ხრუსტალი ვ. 2007. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის

კომენტარი. თბილისი: სამართალი.

საქმე ¹ას-827-1190-06 7 29 მაისი 2007.

Downloads

Published

2013-07-05

Issue

Section

კერძო სამართალი - Civil Law