საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობa და წამყვანი დემოგრაფიული ტენდენციები

Authors

  • ოთარ გერზმავა

Abstract

რეზიუმე არა აქვს

References

Georgia. Health system review. WHO publications. Health Systems in Transition. Vol. 11

No. 8 2009, pp 1-123.

Georgia. Statistical Yearbook. Ministry of Labor, Health and Social Affairs. Tbilisi, 2011,

pp 1-142.

Evaluation of Health Promotion and Communication system Georgia, Ministry of Labor,

Health and Social Affairs. Tbilisi, 2010, pp 1-65.

Non-communicable diseases highlights. NCDC Georgia. Tbilisi, 2011, pp.1-22.

Tefft M. C. 2009. Reproductive Age Mortality Study Georgia. National Center for

Disease Control and Medical Statistics. Tbilisi.

Published

2013-12-24