დიმიტრი თუმანიშვილი, როგორც მოღვაწე

Main Article Content

Samson Lezhava
Published: Dec 20, 2019

Article Details

How to Cite
ლეჟავა ს. (2019). დიმიტრი თუმანიშვილი, როგორც მოღვაწე. Academia. Retrieved from https://openjournals.ge/index.php/academia/article/view/4514
Section
Articles