ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული

გამომცემელი Alte University
ISSN 2667-9086
მიმდინარე ნომერი ტომი 11 გამოშვების ნომერი 1: ალტე უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული : 2020-2021
გამოქვეყნებულია 2021-12-20
სრული ნომერი

Alte Scientific Research Journal (former TOU Scientific Research Journal) has been published by University since 2009. The journal is a peer-reviewed annual multilingual and multidisciplinary and its aim is to encourage local and global theoretical and applied research in the areas of Business, Economics, Humanities and Social Sciences.

.
.
.