თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების ზოგიერთი საკითხისათვის საქართველოში

ავტორები

  • ელენე ჩიქოვანი ალტე უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

High Education, Models of The Funding of High Education, Development of The Equal Opportunities;, Access to The High Education, Competitive Environment

რეზიუმე

The article characterizes problems of the development of equal opportunities in high education. Reviews disadvantages characterized for the current model of financing of the high education of Georgia which, in some cases, creates drawback barriers for the development of the equal opportunities and accesses to the high education. Analyses the tendencies formed in the development of the public and private sectors of education in Georgia. The issues of the necessity to the crossing -over to the new model of the financing of the high education is raised. Positive and negative sides of the existing model of the funding of high education is given. The models of the funding of the high education in different countries of the world are characterized. The proposals for the development of the alternative sources of the financing are suggested, which help forward of the development the equal opportunities and the access to the public and private high education. In the aim for the further improvement the measures for the redistribution of burden of the cost of education, the improvement the access to the education of the unsecured part of population and creation of the competitive environment are grounded.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-12-20