ფსიქოლოგის როლი ზოგადი განათლების სისტემაში კარიერის მართვის პროცესში

ავტორები

  • ნელი მერაბიშვილი ალტე უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

Career Management, Career Planning, General Education, Psychologist

რეზიუმე

The career management is very crucial in the modern educational and labor market. In Georgia, the young people choose a profession under the influence of others, which has the negative impact on their future employment. Career consulting gathers the people from several professions, in particular, a psychologist, a sociologist, a teacher and an employer, who will guide the young people to choose the appropriate profession, which further determines the development of their skills and the growth of employment. The paper emphasizes the importance of a career management center, which should be established based on the foreign best practices. The center should be staffed with the qualified career consultants. Their qualifications even require the extensive and specific knowledge. The activity of a career specialist consists of several functions, these are: a) the role of a psychologist; B) the role of a teacher; C) the role of a labor market surveyor. In the process of profession and career planning, a psychologist helps students individually and/or in groups to find out who they are, what they like and what they do best; to learn about their own metacognitive skills; to explore their own behavioral patterns; to make a psychological assessment of themselves; and to make a decision about the profession they want.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-12-20

ნომერი

სექცია

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები