კოლექტიური ინტელექტი

ავტორები

  • კონსტანტინე ვეკუა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

Collective Intelligence, Political Philosophy, Pierre Lévy

რეზიუმე

The concept of collective intelligence is already from the near future. It encompasses orientations, which on the one hand, help to counter authoritarian principles in society and, on the other hand, contribute to its development. The work provides a more complete picture of the evolution of Pierre Levy's notion and reconsiders it from the perspective of political philosophy

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-12-20

ნომერი

სექცია

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები