სტატიის დეტალებში დაბრუნება კინოსა და ტექსტის ურთიერთქმედების სემიოტიკა XX საუკუნის 20-იან წლებში ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა