ფუტურიზმის კონცეფცია ზურა ჯიშკარიანის რომანში „საღეჭი განთიადები უშაქროდ“

ავტორები

  • მზია ჯამაგიძე შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკვანძო სიტყვები:

Futurism, Theological Time, Secular Time, Simulation Theories

რეზიუმე

The novel, „Chewing Dawns: Sugar Free“ is the first novel by a modern Georgian writer Zura Jishkariani. The novel was published in 2018 and became success start for the writer.

The plot of the novel is developed against the background of the ongoing social and political events in Georgia and occasionally global political processes also come into the context. The author`s reflection of national and worldly realities is represented by the following sentence: „The reality was destroying long ago and every day the chaos leaks through its holes“. Therefore, there is a danger of cancelling this reality line what automatically means ending of our world. The characters of the novel discuss two options – the first is to keep the reality (i.e. time) in this exiting shape and protect it from the gods’ attacks and the second one is related to the reformation vision – we must encourage and transform the time itself.

The goal of the present paper is to study how National Time, Teleological time and Absolute time are represented and interconnected. We will discuss options to reconstruct the existing National time or create/generate a new time. The inter relationships of Personal, National and Worldly realities within human consciousness and ways of reflecting on time
are also discussed.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-12-20

ნომერი

სექცია

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები