ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი „აღმოსავლ­ეთ­მცოდნეობის მაცნე“ დაარსდა 2018 წელს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმ­წიფო უნივერსიტეტის ჰუმანი­ტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ბაზაზე. ჟურნალის მიზანია სამეცნიერო საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე კვლევების შესახებ აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგებში. 

მიმდინარე ნომერი

ტომი 5 გამოშვების ნომერი 1 (2022): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე
					View ტომი 5 გამოშვების ნომერი 1 (2022): აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე
გამოქვეყნებულია: 2022-05-18

სრული ნომერი

სამეცნიერო სტატიები : ისტორია, პოლიტიკა, წყაროთმცოდნეობა

იუბილე

გახსენება

ყველა ნომრის დათვალიერება