2022 წლის ოქტომბერში გამოდის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულ­ტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამე­ც­ნიერო ჟურნალი „აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე“ – V. 

გთხოვთ,  ჟურნალისთვის სამეცნიერო ნაშრომები  გადმოაგზავნოთ 2022 წლის 13 სექტემბრამდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართებზე: 

os@bsu.edu.ge;  

emzar.makaradze@bsu.edu.ge

სარედაქციო გუნდი  იტოვებს უფლებას, უარყოს ნებისმიერი სტატია,  რომე­ლიც არ აკმაყოფილებს  წარმოდგენილ წესებს.