ლილე თანდილავა - 60

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-8499-9258

რეზიუმე

იუბილე

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ემზარ მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

 

ელ.ფოსტა : emzar.makaradze@bsu.edu.ge

საკონტაქტო ნომერი : 577179745

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-10-05

ციტირების წესი

მაკარაძე ემზარ. 2021. “ლილე თანდილავა - 60”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October). https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/238-239.

Most read articles by the same author(s)