სტატიის დეტალებში დაბრუნება ტრადიციულ ღირებულებათა ახალ რეალობასთან ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი პოსტტოტალიტარულ ბათუმში ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა