სტატიის დეტალებში დაბრუნება „სიკვდილისა“ და „სიცოცხლის“ რეპრეზენტაციის ენობრივი საშუალებები (ქართულსა და თურქულ ენებში) ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა