სტატიის დეტალებში დაბრუნება ენა როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტრუმენტი დიპლომატიურ დისკურსში და მისი თარგმანის თავისებურებანი ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა