რეცენზია ჯემალ ბერიძის მონოგრაფიაზე - „საქართველო - თურქეთის ურთიერთობები 1992-2012 წლებში (სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ - ეკონომიკური ასპექტები)

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-8499-9258

რეზიუმე

საქართველო - თურქეთის ურთიერთობები 1992-2012 წლებში

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

ემზარ მაკარაძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

პროფესორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35 

ORCID: 0000-0002-8499-9258 

ელ. ფოსტა: emzar.makaradze@bsu.edu.ge 

ნომერი : 577179745

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-08-25

ციტირების წესი

მაკარაძე ემზარ. 2021. “რეცენზია ჯემალ ბერიძის მონოგრაფიაზე - „საქართველო - თურქეთის ურთიერთობები 1992-2012 წლებში (სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ - ეკონომიკური ასპექტები)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (August):152-53. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2764.

Most read articles by the same author(s)