რეცენზია ბექა მაკარაძის მონოგრაფიაზე - „თურქეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები „ცივი ომის“ შემდგომ პერიოდში“ (2000-2017 წწ.)

ავტორები

  • მანუჩარ ლორია ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი https://orcid.org/0000-0002-1849-9562

რეზიუმე

თურქეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები „ცივი ომის“ შემდგომ პერიოდში

Downloads

Download data is not yet available.

ავტორის ბიოგრაფია

მანუჩარ ლორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

საქართველო, ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 32/35

ORCID: 0000-0002-1849-9562

ელ.ფოსტა : mloria@bsu.edu.ge

ნომერი : 577940994

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-08-25

ციტირების წესი

ლორია მანუჩარ. 2021. “რეცენზია ბექა მაკარაძის მონოგრაფიაზე - „თურქეთ-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები „ცივი ომის“ შემდგომ პერიოდში“ (2000-2017 წწ.)”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (August):154-55. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2765.

Most read articles by the same author(s)