რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“

ავტორები

  • აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

რეზიუმე

ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-08-25

ციტირების წესი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2021. “რეცენზია ემზარ მაკარაძის, ოთარ გოგოლიშვილის და დავით ანდღულაძის ნაშრომზე - „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 3 (August):156-57. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2766.