ცირა ლაგვილავა - 65

ავტორები

  • აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

რეზიუმე

იუბილე - ცირა ლაგვილავა - 65

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2019-10-20

ციტირების წესი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2019. “ცირა ლაგვილავა - 65”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 2 (October):230-31. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2800.