სტატიის დეტალებში დაბრუნება ტალიბანის დაბრუნება - წინაპირობები და რეგიონულ აქტორთა ინტერესები ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა