რეცენზია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნანი გელოვანის მონოგრაფიაზე - „თბილისის მუსლიმური თემი“ (1801-1917

ავტორები

  • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

რეზიუმე

რეცენზია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორ  ნანი გელოვანის  მონოგრაფიაზე - „თბილისის მუსლიმური თემი“ (1801-1917)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2021-10-05

ციტირების წესი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი. 2021. “რეცენზია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნანი გელოვანის მონოგრაფიაზე - „თბილისის მუსლიმური თემი“ (1801-1917”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 4 (October):232-33. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/2851.