გიორგი სანიკიძე - 60

ავტორები

  • ემზარ მაკარაძე

რეზიუმე

გიორგი სანიკიძე - იუბილე

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

გამოქვეყნებულია

2022-05-18

ციტირების წესი

მაკარაძე ემზარ. 2022. “გიორგი სანიკიძე - 60”. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე 5 (1):227-31. https://openjournals.ge/index.php/hos/article/view/4083.

Most read articles by the same author(s)