სტატიის დეტალებში დაბრუნება თურქეთი და ევროკავშირში მისი გაერთიანების პრობლემა ჩამოტვირთვა PDF-ს ჩამოტვირთვა