[1]
ახალკაციშვილი გ. 2021. ჯემ „სულთნის“ ბრძოლა ტახტისთვის და პაპი ალექსანდრე VI ბორჯა. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე. 4, (Oct. 2021), 76–91. DOI:https://doi.org/10.48614/hos.4.2021.76-91.